Diensten

Laatste site update op:
25 Jun, 2018 

aanbesteden, aanbestedingsspecialist, aanbesteding, aanbestedingstraject, automotive, advies, diensten, aanbestedingsregels, arw2005, bao, binnenlandse zaken, bruingoed, witgoed, bedrijfskleding, beleid, beroepscode, coach, contractmanagement, contractbeheer, centraleoverheid, catering, c2c, cradle-to-cradle, duurzaam, drempelwaarde, diensten, decentraleoverheden, detachering, dienstkleding,europees, ervaring, e-procurement, electro, examen, elektriciteit, energie, facilitair, forensisch, zzp-er, gemeente, grafisch, gas, hoofdinkoop, haarlemmermeer, handelsonderneming, hardware, inkoop, inkoopoplossing, inkoopadviseur,inkoopcoördinator, inkoopmanager, inkoper, ict, infrastructuur, industrie, interim, inkooprol, inkoopprofessional, inkoopmanagement,inkoopbeleid, justitie, juridisch, jurisprudentie, kennisgebied, klimaatinstallatie, klimaat, kantoorartikel, kantoor, kunststof, levering, leerlingenvervoer, leveringsvoorwaarden, ministerie, metaal, mro, milieu, managementadvies, netwerk, nevi, npr, nonproductrelated, papier, postregistratie, overheid, organisatie, overheidsopdracht, offerte, offerteaanvraag, procurement, projecttrekker, projectleider, publiek, privaat, publiekesector, projectconsultancy, projectbasis, purchasing, quickwins, rijksoverheid, reiniging, reinigingsmiddelen, rioolinspectie, restauratievevoorziening, senior, schoonmaak, socialedienstverlening, software, trainer, tentamen, technisch, telecom, telefonie, tolkdiensten, tentamencommissie, uitzendkrachten, verordening, voeding, videoconferentie, veiligheidskleding, verzekering, vertaaldiensten, werken, wetenregelgeving, werktuigbouwkunde, woon-werkverkeer
 

Met een juiste inkoop kunt u meer ‘profit’ halen uit uw eigen bedrijfsvoering. Binnen de overheid betekent dit rechtmatig, doelmatig en doeltreffend inkopen. Ook binnen het bedrijfsleven staat ‘professioneel inkopen’ steeds hoger op de agenda. Maar al te vaak nog wordt inkoop op een te laag niveau (operationeel) binnen een organisatie gepositioneerd. Dit terwijl inkoop in de loop der jaren bij veel organisaties een meer tactisch en strategisch karakter heeft gekregen. Steeds meer organisaties besluiten ertoe om het verwervingsproces zo laag mogelijk in de organisatie weg te zetten. De échte besparingen zijn door inkoop te verdienen in het tactische gedeelte van het inkoopproces (specificatiefase en selectiefase).

Het financiële belang van inkoop binnen organisaties wordt steeds zichtbaarder o.a. door het inzicht dat een ‘kleine’ verlaging van de inkoopgebonden kosten al gauw kan leiden tot een ‘forse’ verbetering van het rendement van de onderneming. Eenzelfde rendementsstijging zou door een verhoging van de omzet veel moeilijker zijn te realiseren. Maar ook andersom is bovenstaande redenatie interessant. Als gevolg van een onvoldoende opererende inkoopafdeling zijn de mogelijke negatieve effecten op het rendement van de onderneming ook groot. Als inkoopprofessional zijn wij ons daarvan bewust. Wij kunnen geld voor u verdienen en bieden daarvoor onze dienstverlening aan.