Kennisgebied

Laatste site update op:
25 Jun, 2018 

aanbesteden, aanbestedingsspecialist, aanbesteding, aanbestedingstraject, automotive, advies, diensten, aanbestedingsregels, arw2005, bao, binnenlandse zaken, bruingoed, witgoed, bedrijfskleding, beleid, beroepscode, coach, contractmanagement, contractbeheer, centraleoverheid, catering, c2c, cradle-to-cradle, duurzaam, drempelwaarde, diensten, decentraleoverheden, detachering, dienstkleding,europees, ervaring, e-procurement, electro, examen, elektriciteit, energie, facilitair, forensisch, zzp-er, gemeente, grafisch, gas, hoofdinkoop, haarlemmermeer, handelsonderneming, hardware, inkoop, inkoopoplossing, inkoopadviseur,inkoopco÷rdinator, inkoopmanager, inkoper, ict, infrastructuur, industrie, interim, inkooprol, inkoopprofessional, inkoopmanagement,inkoopbeleid, justitie, juridisch, jurisprudentie, kennisgebied, klimaatinstallatie, klimaat, kantoorartikel, kantoor, kunststof, levering, leerlingenvervoer, leveringsvoorwaarden, ministerie, metaal, mro, milieu, managementadvies, netwerk, nevi, npr, nonproductrelated, papier, postregistratie, overheid, organisatie, overheidsopdracht, offerte, offerteaanvraag, procurement, projecttrekker, projectleider, publiek, privaat, publiekesector, projectconsultancy, projectbasis, purchasing, quickwins, rijksoverheid, reiniging, reinigingsmiddelen, rioolinspectie, restauratievevoorziening, senior, schoonmaak, socialedienstverlening, software, trainer, tentamen, technisch, telecom, telefonie, tolkdiensten, tentamencommissie, uitzendkrachten, verordening, voeding, videoconferentie, veiligheidskleding, verzekering, vertaaldiensten, werken, wetenregelgeving, werktuigbouwkunde, woon-werkverkeer
 

Pro-Act Procurement Solutions heeft in al die jaren ruime (inkoop)ervaring opgedaan binnen de volgende inkooppakketten:

Accountantsdiensten

Medische apparatuur

Afvalbeheer

Metaalmarkten

Bedrijfs-/veiligheidskleding

Milieuzorg

Beveiligingsproducten/-systemen

Organisatie- en managementadvies

Catering (wereldwijde dienstverlening)

Papier

Disposables

Postregistratiesystemen

Drukwerk

Reinigingsmiddelen

(Duurzame) Energie (elektriciteit en gas)

Re´ntegratietrajecten

Elektrotechnische producten

Representatieve dienstkleding

E-procurement

Restauratieve voorzieningen

Facilitair gerelateerde producten

Telecommunicatie

Fitness-, cardio- en revalidatieapparatuur

Terrein- en groenvoorziening

Grafische markten

Tolk- en vertaaldiensten

ICT Hardware / Software / Infrastructuur

Uitzendkrachten

Inhuur Tijdelijk Personeel

Verzekeringen

Kantoorapparatuur

Videoconferentie

Kantoorartikelen

Vloerbedekking

Kantoorinrichting/-meubilair

Voeding

Kunststofmarkten

Werktuigbouwkundige installaties

Leerlingenvervoer

(Forensisch) woon-/werkverkeer

Duurzaam inkopen

GEO/GIS

Sociale dienstverlening

Digitale Sociale Kaart (Gemeenten)

Schoonmaakdienstverlening

Verkeersregelinstallaties

Vastgoed Registratie en Informatiesysteem

Dynamisch Verkeersmanagement (DVM)

Dynamische Route Informatie Panelen (DRIP)

Verkeerscentraleĺs

Observatiecamera's

Cameramanagementsystemen

Netwerkmanagementsystemen

Beleidsadviesdiensten

Verkeerstellingen/-metingen

Technisch Advies- en Inspectiediensten

ICT diensten / systemen

Oplaadinfrastructuur elektrisch rijden

Software licenties

Contractmanagement Leerlingenvervoer

Beveiligingsdiensten