Dienstverlening, Publieke Sector

Laatste site update op:
25 Jun, 2018 

aanbesteden, aanbestedingsspecialist, aanbesteding, aanbestedingstraject, automotive, advies, diensten, aanbestedingsregels, arw2005, bao, binnenlandse zaken, bruingoed, witgoed, bedrijfskleding, beleid, beroepscode, coach, contractmanagement, contractbeheer, centraleoverheid, catering, c2c, cradle-to-cradle, duurzaam, drempelwaarde, diensten, decentraleoverheden, detachering, dienstkleding,europees, ervaring, e-procurement, electro, examen, elektriciteit, energie, facilitair, forensisch, zzp-er, gemeente, grafisch, gas, hoofdinkoop, haarlemmermeer, handelsonderneming, hardware, inkoop, inkoopoplossing, inkoopadviseur,inkoopcoördinator, inkoopmanager, inkoper, ict, infrastructuur, industrie, interim, inkooprol, inkoopprofessional, inkoopmanagement,inkoopbeleid, justitie, juridisch, jurisprudentie, kennisgebied, klimaatinstallatie, klimaat, kantoorartikel, kantoor, kunststof, levering, leerlingenvervoer, leveringsvoorwaarden, ministerie, metaal, mro, milieu, managementadvies, netwerk, nevi, npr, nonproductrelated, papier, postregistratie, overheid, organisatie, overheidsopdracht, offerte, offerteaanvraag, procurement, projecttrekker, projectleider, publiek, privaat, publiekesector, projectconsultancy, projectbasis, purchasing, quickwins, rijksoverheid, reiniging, reinigingsmiddelen, rioolinspectie, restauratievevoorziening, senior, schoonmaak, socialedienstverlening, software, trainer, tentamen, technisch, telecom, telefonie, tolkdiensten, tentamencommissie, uitzendkrachten, verordening, voeding, videoconferentie, veiligheidskleding, verzekering, vertaaldiensten, werken, wetenregelgeving, werktuigbouwkunde, woon-werkverkeer
 

Voor de publieke sector (rijksoverheden, provincies, gemeenten, waterschappen, zelfstandige bestuursorganen en andere private instellingen met publieke taak zoals zorginstellingen) geldt dat zij aanbestedingsplichtig zijn. Dit betekent dat zij allen onder de Europese aanbestedingsrichtlijnen vallen die binnen de EU in Brussel zijn bepaald. Deze richtlijnen schrijven voor dat het aanbieden van opdrachten aan de markt altijd transparant, objectief en non-discriminatoir (algemene beginselen van mededinging van de Europese Unie) moet gebeuren. Deze richtlijnen schrijven voor dat het aanbieden aan de markt van opdrachten boven een bepaalde waarde volgens voorschreven procedures moet verlopen, het zgn. Europese aanbesteden. Deze waarden staan bekend als drempelbedragen. Aanbesteden is een vak apart en vraagt om specialistische kennis. Is deze kennis binnen uw organisatie niet aanwezig, dan kunnen wij u deze dienstverlening op maat bieden.

De juridische begeleiding van een aanbestedingsprocedure vindt plaats op interim-basis. Gedurende een vooraf overeengekomen periode werken wij met u als Opdrachtgever nauw samen om een aanbestedingsprocedure van A t/m Z te doorlopen. De materiedeskundige(n) van uw organisatie levert de informatie aan van ‘Wat’ er ingekocht moet worden. Pro-Act Procurement levert u de inkoopexpertise op ‘welke manier’ dit ingekocht moet worden en komt met een gedegen advies bij ‘Wie’ er ingekocht kan worden.

Hoe begeleiden wij u bij een aanbestedingsprocedure?

  • We bepalen samen met u de aanbestedingsstrategie op basis van:
    • analyse van de inkoopmarkt
    • analyse van het inkooppakket.
  • Maken van een planning van de aanbestedingsprocedure
  • Opstellen van de aanbestedingsdocumenten