Privacy statement

Privacyverklaring Pro-Act Procurement Solutions B.V.

(geüpdatet op 24-05-2018)

Privacybeleid

Wij zijn Pro-Act Procurement Solutions B.V., gevestigd aan Boomgaard 51, 3404 BK IJsselstein. Wij respecteren uw privacy en persoonlijke levenssfeer, maar soms hebben we persoonlijke gegevens van u nodig om onze dienstverlening aan te kunnen bieden. In deze verklaring leest u welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Dit privacybeleid is van toepassing op onze website www.pro-actprocurement.nl en de diensten die wij aanbieden. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “Relevante Wetgeving”).

Persoonsgegevens die wij verwerken

Met het begrip “persoonsgegevens” wordt informatie bedoeld waarmee je als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de relevante Wet- en regelgeving. Pro-Act Procurement Solutions B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Naam en initialen
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Als je jonger bent dan 16 jaar, heb je toestemming van je ouders of wettelijke voogd nodig om van onze website en diensten gebruik te maken. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Pro-Act Procurement Solutions B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • U te informeren over aanpassingen in onze dienstverlening.
  • U een aanbod te kunnen doen van de dienstverlening die u wenst.
  • Pro-Act Procurement Solutions B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
  • Kennis over te dragen door ervaringen uit projecten en actuele ontwikkelingen uit het vak met u te delen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Pro-Act Procurement Solutions B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of – systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Pro-Act Procurement Solutions B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Pro-Act Procurement Solutions B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Pro-Act Procurement Solutions B.V. deelt slechts uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting en/of voorschrift. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Pro-Act Procurement Solutions B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Cookies zijn eenvoudige tekstbestanden die door uw browser op uw computer worden opgeslagen en die informatie bevatten. Pro-Act Procurement Solutions B.V. maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken op de website.

Links

Op onze website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. We adviseren u dan ook om altijd het privacybeleid van de desbetreffende website te lezen.

Jouw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Pro-Act Procurement Solutions B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@pro-actprocurement.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Pro- Act Procurement Solutions B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende URL link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Pro-Act Procurement Solutions B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze functionaris voor de gegevensbescherming Paul Peek of via privacy@pro-actprocurement.nl.

Wijziging van het privacybeleid

Wij kunnen dit privacybeleid aanpassen. Als wij het privacybeleid in belangrijke mate veranderen, zullen wij een notificatie op onze website plaatsen samen met het nieuwe privacybeleid. Wij zullen personen die met hun e-mailadres bij ons bekend zijn op de hoogte brengen van de wijzigingen. Indien u niet geregistreerd staat als persoon raden we u aan de website en deze verklaring regelmatig te raadplegen. Bij andere vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kun je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Contact

Pro-Act Procurement Solutions B.V.
Boomgaard 51
3404 BK IJsselstein
KvK-nummer: 53138546
Tel. +31 30 265 89 26 / +31 6 421 30 205
@ info@pro-actprocurement.nl
URL: http://www.pro-actprocurement.nl