Gemeente Den Haag – EU aanbesteding Bedrijfskleding

Start: 1 januari 2021

Einddatum opdracht: 1e kwartaal 2022

Tendermanagement / EU Tendering / Interim Management / Projectmanagement

In de rol van projectleider mag ik de EU aanbesteding van bedrijfskleding gaan leiden. Deze aanbesteding is in 2016 aanbesteed voor een periode van 4 jaar met de optie van 1 jaar. Startdatum was 1-1-2017. Eind dit jaar zijn de huidige overeenkomsten (2x) geëxpireerd en dienen deze opnieuw aanbesteed te worden. Ingangsdatum nieuwe overeenkomsten staan gepland voor 1 januari 2022.

De EU-aanbesteding is in 2021 succesvol gedaan en definitief gegund voor alle 3 de percelen aan 1 leverancier. De overeenkomst is 1 januari 2022 ingegaan. De komende maanden staan nog in het teken van diverse werkzaamheden rondom de implementatie van de afspraken en het volledig onderbrengen van de werkzaamheden binnen de overeenkomst aan contractmanagement.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat – IUC

Senior Inkoper / Adviseur

Oktober 2019 t/m heden

Tendermanagement / EU Tendering / Interim management

De volgende complexe EU-aanbestedingen uitgevoerd:

 • Rijksbrede EU-aanbesteding Financiële Adviesdiensten 2020-2024
  • Raamovereenkomsten voor 5 percelen zijn 1 december 2020 ingegaan
  • 24 raamcontractanten verdeeld over 5 percelen (5 per perceel m.u.v. perceel 4)
  • Alle ministeries van de Rijksoverheid nemen deel aan deze raamovereenkomst.
 • Rijksbrede EU-aanbesteding Inhuur Juridische Capaciteit – Bestuursrecht (Awb)
  • Raamovereenkomst voor 1 perceel is op 1 juli 2021 ingegaan
  • 7 raamcontractanten binnen de overeenkomst
  • Alle ministeries van de Rijksoverheid nemen deel aan deze raamovereenkomst
 • Ministerie IenW brede EU-aanbesteding Advies- en ingenieursdiensten (2)
  • Raamovereenkomsten voor 5 percelen zijn 1 januari 2022 ingegaan
  • 34 raamcontractanten verdeeld over 5 percelen (7 per perceel m.u.v. perceel 5)
  • Alle directoraten-generaal en diverse verzorgingsgebieden binnen het ministerie van Ien, maar ook RO van het ministerie van BZK nemen deel aan deze raamovereenkomst.

Jaarbericht FIB 2022 – Bedrijfsvoering IenW – Financiën en Integrale Bedrijfsvoering (FIB) met als onderwerp ‘Digitale toegankelijkheid een basisvoorwaarde voor een inclusieve organisatie’

Via de volgende link kom je in het jaarbericht FIB 2022

Provincie Noord-Holland

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Logo-provincie-N-H.png

Strategisch adviseur

December 2017 t/m januari 2019

Overdracht CCOL-generator naar CROW

Augustus 2017 t/m juli 2018

SAM in Holland – Seamless Autonomous Mobility i.s.m. Nissan e.a.

Advances in artificial intelligence are making vehicles smarter, more responsive, and better at making decisions in a variety of driving environments. But we are still not at a point where autonomous vehicles can know exactly how to handle in unpredictable situations. This is one of the roadblocks to realizing a fully autonomous future for driving. The solution is Nissan’s Seamless Autonomous Mobility system or SAM.

Provincie Noord-Holland

Senior inkoper / adviseur

September 2014 t/m juni 2016

Tendermanagement / EU Tendering / Interim management / Projectmanagement

Diverse EU aanbestedingen ten behoeve van Dynamisch Verkeersmanagement uitgevoerd, zoals: IVERA verkeerscentrale, netwerkmanagement systeem, scenariokiezer, observatiecamera’s, 21 Bermdrips, adaptieve netwerkregeling N208.

Provincie Noord-Holland i.s.m. MRA-e

Senior inkoper / adviseur

EU Tendering / Tendermanagement / Interim management / Projectmanagement

September 2013 t/m september 2014

‘Overeenkomst Oplaadinfrastructuur’ 2014-2017. Leveren en plaatsen, installeren, beheren, onderhouden en exploiteren van oplaadobjecten voor elektrische voertuigen voor gemeenten binnen de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht. Een samenwerking tussen de Provincie Noord-Holland en MRA-e van de gemeente Amsterdam.

https://www.heijmans.nl/nl/nieuws/heijmans-plaatst-eerste-oplaadpunten-metropoolregio-amsterdam/