Gemeente Den Haag – EU aanbesteding Bedrijfskleding

Start: 1 januari 2021

Einddatum opdracht: 1e kwartaal 2022

Tendermanagement / EU Tendering / Interim Management / Projectmanagement

In de rol van projectleider mag ik de EU aanbesteding van bedrijfskleding gaan leiden. Deze aanbesteding is in 2016 aanbesteed voor een periode van 4 jaar met de optie van 1 jaar. Startdatum was 1-1-2017. Eind dit jaar zijn de huidige overeenkomsten (2x) geëxpireerd en dienen deze opnieuw aanbesteed te worden. Ingangsdatum nieuwe overeenkomsten staan gepland voor 1 januari 2022.

De EU-aanbesteding is in 2021 succesvol gedaan en definitief gegund voor alle 3 de percelen aan 1 leverancier. De overeenkomst is 1 januari 2022 ingegaan. De komende maanden staan nog in het teken van diverse werkzaamheden rondom de implementatie van de afspraken en het volledig onderbrengen van de werkzaamheden binnen de overeenkomst aan contractmanagement.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat – IUC

Senior Inkoper / Adviseur

Oktober 2019 t/m heden

Tendermanagement / EU Tendering / Interim management

De volgende complexe EU-aanbestedingen uitgevoerd:

 • Rijksbrede EU-aanbesteding Financiële Adviesdiensten 2020-2024
  • Raamovereenkomsten voor 5 percelen zijn 1 december 2020 ingegaan
  • 24 raamcontractanten verdeeld over 5 percelen (5 per perceel m.u.v. perceel 4)
  • Alle ministeries van de Rijksoverheid nemen deel aan deze raamovereenkomst.
 • Rijksbrede EU-aanbesteding Inhuur Juridische Capaciteit – Bestuursrecht (Awb)
  • Raamovereenkomst voor 1 perceel is op 1 juli 2021 ingegaan
  • 7 raamcontractanten binnen de overeenkomst
  • Alle ministeries van de Rijksoverheid nemen deel aan deze raamovereenkomst
 • Ministerie IenW brede EU-aanbesteding Advies- en ingenieursdiensten (2)
  • Raamovereenkomsten voor 5 percelen zijn 1 januari 2022 ingegaan
  • 34 raamcontractanten verdeeld over 5 percelen (7 per perceel m.u.v. perceel 5)
  • Alle directoraten-generaal en diverse verzorgingsgebieden binnen het ministerie van Ien, maar ook RO van het ministerie van BZK nemen deel aan deze raamovereenkomst.

Jaarbericht FIB 2022 – Bedrijfsvoering IenW – Financiën en Integrale Bedrijfsvoering (FIB) met als onderwerp ‘Digitale toegankelijkheid een basisvoorwaarde voor een inclusieve organisatie’

Via de volgende link kom je in het jaarbericht FIB 2022

Provincie Noord-Holland

Senior inkoper / adviseur

September 2014 t/m juni 2016

Tendermanagement / EU Tendering / Interim management / Projectmanagement

Diverse EU aanbestedingen ten behoeve van Dynamisch Verkeersmanagement uitgevoerd, zoals: IVERA verkeerscentrale, netwerkmanagement systeem, scenariokiezer, observatiecamera’s, 21 Bermdrips, adaptieve netwerkregeling N208.

Provincie Noord-Holland i.s.m. MRA-e

Senior inkoper / adviseur

EU Tendering / Tendermanagement / Interim management / Projectmanagement

September 2013 t/m september 2014

‘Overeenkomst Oplaadinfrastructuur’ 2014-2017. Leveren en plaatsen, installeren, beheren, onderhouden en exploiteren van oplaadobjecten voor elektrische voertuigen voor gemeenten binnen de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht. Een samenwerking tussen de Provincie Noord-Holland en MRA-e van de gemeente Amsterdam.

https://www.heijmans.nl/nl/nieuws/heijmans-plaatst-eerste-oplaadpunten-metropoolregio-amsterdam/

Provincie Noord-Holland

Senior inkoper / adviseur

September 2012 t/m april 2013

EU Tendering / Dynamisch Verkeersmanagement / Projectmanagement

Oktober 2010 t/m augustus 2012

EU Tendering / Tendermanagement / Interim management

Diverse EU aanbestedingen: ICT adviesdiensten, GOVI-ICT, KAR-Geo tool, Vastgoed Registratie Informatie Systeem, Verkeersregelinstallaties, Financiële Adviesdiensten, e.v.

Ministerie van Defensie – Paresto

Senior inkoper

December 2009 t/m april 2011

EU Tendering / Tendermanagement / Interim management / Projectmanagement

World Wide Tender / Groothandel & Distributiecontract / Vers brood & banket

Artikel ‘Andijvie, pasta en soms haring in de woestijn’ (bron NRC Handelsblad)

https://www.nrc.nl/nieuws/2009/01/03/andijvie-pasta-en-soms-haring-in-de-woestijn-11663320-a638410

Bij het Ministerie van Defensie, Paresto (CDC) heb ik in de periode van 2010-2011 de openbare EU aanbesteding t.b.v. de wereldwijde levering en distributie van levensmiddelen en hieraan gerelateerde non-food artikelen en dienstverlening bij oefeningen en missies van de Nederlandse Krijgsmacht i.h.k.v. grond- en lucht gebonden optredens (World Wide Tender – WWT) aanbesteed. Het doel van deze aanbesteding was om één partij te contracteren die kan voorzien in het opzetten van een complete infrastructuur (kampement voor manschappen en op- en overslag capaciteit) incl. de levering en het transport van food en non-food artikelen. Na een aanbesteding van 6 maanden is het contract gegund aan Supreme, een Duits cateringbedrijf uit Dubai, een partij die weet hoe ze Kamp Holland in Uruzgan – Afghanistan moeten inrichten en bevoorraden.