Diensten

Met een juiste inkoop kunt u meer ‘profit’ halen uit uw eigen bedrijfsvoering. Binnen de overheid betekent dit o.a. rechtmatig, doelmatig en maatschappelijk verantwoord inkopen. Ook binnen het bedrijfsleven staat ‘professioneel inkopen’ steeds hoger op de agenda. Maar al te vaak nog wordt inkoop op een te laag (operationeel) niveau binnen de organisatie gepositioneerd. Dit terwijl inkoop de afgelopen jaren bij veel organisaties een meer tactisch en strategisch karakter heeft gekregen. Steeds meer organisaties besluiten ertoe om het verwervingsproces zo laag mogelijk in de organisatie weg te zetten. De échte besparingen zijn door inkoop te verdienen in het tactische gedeelte van het inkoopproces (specificatiefase en selectiefase).

Het financiële belang van inkoop binnen organisaties wordt steeds zichtbaarder o.a. door het inzicht dat een ‘kleine’ verlaging van de inkoopgebonden kosten al gauw kan leiden tot een ‘forse’ verbetering van het rendement van de onderneming. Het effect van besparen op inkoop kan worden aangetoond door het bijna 100 jaar oude Dupont-model. Eenzelfde rendementsstijging zou door een verhoging van de omzet veel moeilijker zijn te realiseren. Maar ook andersom is bovenstaande redenatie interessant. Als gevolg van een onvoldoende opererende inkoopafdeling zijn de mogelijke negatieve effecten op het rendement van de onderneming ook groot. Als inkoopprofessional zijn wij ons daarvan terdege bewust. Wij kunnen geld voor u verdienen / besparen en bieden daarvoor onze dienstverlening aan.

De dienstverlening van Pro-Act Procurement Solutions B.V. bestaat uit:

Het bieden van een aanbestedingsspecialist voor al uw aanbestedingen. Het ondersteunen en begeleiden van (Europese) aanbestedingstrajecten op alle gebieden (leveringen, diensten en werken) maakt onderdeel uit van onze dienstverlening. Zowel voor de publieke sector als ook voor de private sector kunnen wij u onze diensten aanbieden. Binnen de publieke sector gaat het professionaliseren van de inkoopfunctie gepaard met de termen van rechtmatig, doelmatig en maatschappelijk verantwoord inkopen. Pro-Act Procurement Solutions B.V. biedt u de ervaren aanbestedingsspecialist die u bij (Europese) aanbestedingen kan ondersteunen en adviseren. Ook voor overige diensten bent u bij ons aan het juiste adres.

Voor de publieke sector (rijksoverheden, provincies, gemeenten, waterschappen, zelfstandige bestuursorganen en andere private instellingen met publieke taken zoals zorginstellingen) geldt dat zij aanbestedingsplichtig zijn. Dit betekent dat zij allen onder de EU aanbestedingsrichtlijnen vallen die binnen de EU in Brussel zijn bepaald. Deze richtlijnen schrijven voor dat het aanbieden van opdrachten aan de markt altijd volgens de beginselen van Europees aanbesteden moet gebeuren. De regelgeving is een uitwerking van 4 beginselen: Non-discriminatie, Gelijke behandeling, Transparantie en Proportionaliteit.

De richtlijnen schrijven voor dat het aanbieden aan de markt van opdrachten boven een bepaald bedrag volgens voorgeschreven procedures moet verlopen, het zgn. Europees aanbesteden. Aanbesteden is een vak apart en vraagt om specialistische kennis. Is deze kennis binnen uw organisatie niet (voldoende) aanwezig, dan kunnen wij u deze dienstverlening op maat aanbieden.

De (inkooptechnische en juridische) begeleiding van een aanbestedingsprocedure vindt plaats op interim basis. Gedurende een vooraf overeengekomen periode werken wij met u als Opdrachtgever nauw samen om een aanbestedingsprocedure van A t/m Z te doorlopen. De materiedeskundige(n) van uw organisatie levert de informatie aan van ‘wat’ er ingekocht moet worden. Pro-Act Procurement Solutions B.V. levert u de inkoopexpertise op ‘welke’ manier dit ingekocht moet worden en komt met een gedegen advies bij ‘wie’ er ingekocht kan worden.

Hoe begeleiden wij u bij een aanbestedingsprocedure?

 • We bepalen samen met u de aanbestedingsstrategie op basis van:
  • analyse van de inkoopmarkt
  • analyse van het inkooppakket
 • Maken een planning voor de aanbestedingsprocedure
 • Stellen de aanbestedingsdocumenten op obv de input van de materiedeskundige(n)
 • Publiceren de aanbesteding op TenderNed, Negometrix of ander platform
 • Verzorgen van alle correspondentie met de markt
 • Begeleiden van de beoordelingssessie
 • Opstellen van het selectie-/gunningsadvies incl. alle brieven
 • Contracteren van de gegunde partij(en)

Het gevolg van het aanbesteden door de overheid kan inhouden dat de private sector flink aan het worstelen is met de vele eisen/wensen en voorwaarden die de centrale en decentrale overheid stelt aan aanbestedingstrajecten. Het aanbesteden van opdrachten door overheidsdiensten biedt het bedrijfsleven voldoende mogelijkheden. Aanbesteden bevordert de nationale en internationale handel en zorgt voor open en eerlijke concurrentie. Inschrijven op een aanbesteding vraagt wel om een gedegen voorbereiding. Ook bij het meedoen aan ‘Tenders’ door het bedrijfsleven kunnen wij u adviseren en ondersteunen. Wij zijn op de hoogte van de meest actuele en vigerende EU wet- en regelgeving. Met onze dienstverlening verhogen we uw kans om te winnen!

Overige diensten

Wij bieden u onze dienstverlening aan op zowel tactisch als strategisch niveau. Maar ook voor inkoopvraagstukken op operationeel niveau kan Pro-Act Procurement Solutions B.V. u ondersteunen. Wij kunnen u conform uw wensen onze diensten aanbieden voor de korte maar ook voor de middellange termijn. Voor het opzetten en inbedden van procedures en werkinstructies, voor het maken van een inkoopactieplan, jaarplan of meerjarenplan, het schrijven en het implementeren van een inkoopbeleid bent u bij ons aan het juiste adres. Tevens voor het opzetten en initiëren van een goed contractbeheer en -managementsysteem kunnen wij u daarbij ondersteunen en begeleiden.

Wij zijn graag bereid met u hierover een afspraak te maken omtrent onze dienstverlening. U kunt hiervoor via het contactformulier contact met ons opnemen.