Kennisgebied

Pro-Act Procurement Solutions heeft in al die jaren ruime (inkoop)ervaring opgedaan binnen de volgende inkooppakketten. Hieronder treft u een niet-uitputtende lijst aan met producten/diensten, aanbesteed voor diverse opdrachtgevers:

Accountantsdiensten 
Adaptieve netwerkregeling (DVM)
Afvalverwerking en -beheer
Bedrijfs-/veiligheidskleding 
Beleidsadviesdiensten
Bekabeling (UTP/FTP)
Bermdrips
BeveiligingsdienstenBeveiligingsproducten/-systemen
Brood- en banketproducten
Catering (wereldwijde dienstverlening)
Cameramanagementsystemen
Contractmanagement Leerlingenvervoer
Dienstkleding
Digitale Sociale Kaart (Gemeenten)
Disposables
Drukwerk
Duurzaam inkopen
Duurzame verwerking gemeentelijk groenafval
Dynamisch Verkeersmanagement (DVM)
Dynamische Route Informatie Panelen (DRIP)
Elektriciteit (duurzaam)
Elektrotechnische producten
Energie (duurzame elektriciteit en gas)
E-procurement
Facilitair gerelateerde producten
Financiële (advies)dienstverlening (inhuur professionals)
Fitness-, cardio- en revalidatieapparatuur
Gas (duurzaam)
GEO/GIS
GOVI-ICT
Grafische markten
ICT diensten / systemen
ICT Hardware / Software / Infrastructuur / Storage apparatuur
Ingenieursdiensten
Juridische Capaciteit (inhuur professionals)
Kantoorapparatuur
Kantoorartikelen
Kantoorinrichting/-meubilair
KAR-Geo tool
Klimaatinstallatie
Kunststofmarkten
Leerlingenvervoer
Medische apparatuur
Metaalmarkten
Milieuzorg
Netwerkmanagementsystemen
Nucleaire adviesdiensten
Observatiecamera’s
Oplaadinfrastructuur elektrisch rijden
Organisatie- en managementadvies
Papier
Portofoons incl. onderhoud en beheer
Postregistratiesystemen
Radiocommunicatieapparatuur
Reinigingsmiddelen
Reïntegratietrajecten
Representatieve dienstkleding
Restauratieve voorzieningen
Rioolinspectie en reiniging
Schoonmaakdienstverlening
Sociale dienstverlening
Software licenties
Technisch Advies- en Inspectiediensten
Telecommunicatie(diensten)
Terrein- en groenvoorziening
Tolk- en vertaaldiensten
Uitzendkrachten (inhuur tijdelijk personeel)
Vastgoed Registratie en Informatiesysteem
Verkeerscentrale (IVERA)
Verkeersregelinstallaties (VRI’s)
Verkeerstellingen/-metingen
Verzekeringen
Videoconferentie
Vloerbedekking (tevens circulair)
Voeding
Werktuigbouwkundige installaties (WTB)
(Forensisch) woon-/werkverkeer