Nieuws

Europese Drempelbedragen Aanbestedingen voor 2022-2023

De nieuwe drempelbedragen voor Europese aanbestedingen zijn bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie van 10 november 2021 (Pb EU L 398). De drempelbedragen gaan iets omhoog. Zo wordt het drempelbedrag voor opdrachten voor werken en concessieovereenkomsten verhoogd naar € 5.382.000,- en gaat het drempelbedrag voor opdrachten van centrale overheden voor leveringen en diensten naar € 140.000,- en van decentrale overheden naar € 215.000,-. Deze nieuwe drempelbedragen gelden vanaf 1 januari 2022 en zijn, zoals gebruikelijk, vastgesteld voor een periode van twee jaar. De bedragen gelden dan ook tot en met 31 december 2023.

Wat verandert er?

De gewijzigde drempelbedragen zullen gelden van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023. De nieuwe drempelbedragen zijn voor:

 • Concessieovereenkomsten (richtlijn 2014/23/EU):
  • drempel voor concessieovereenkomsten voor (openbare) werken wordt € 5.382.000,- exclusief btw;
  • dit drempelbedrag geldt ook voor dienstencconcessies (art. 8 lid 1 richtlijn 2014/23/EU);
 • Klassieke sectoren (richtlijn 2014/24/EU):
  • de drempel voor werken wordt € 5.382.000,- exclusief btw;
  • de drempel voor leveringen en diensten voor centrale overheid wordt € 140.000,- exclusief btw;
  • de drempel voor leveringen en diensten voor decentrale overheid wordt € 215.000,- exclusief btw;
 • Speciale sectoren (richtlijn 2014/25/EU):
  • de drempel voor werken wordt € 5.382.000,- exclusief btw;
  • de drempel voor leveringen en diensten wordt € 431.000,- exclusief btw;
 • Defensie en veiligheid (richtlijn 2009/81/EU):
  • de drempel voor werken wordt € 5.382.000,- exclusief btw;
  • de drempel voor leveringen en diensten wordt € 431.000,- exclusief btw.