Nieuws

Europese Drempelbedragen Aanbestedingen voor 2020-2021

De nieuwe drempelbedragen voor Europese aanbestedingen zijn bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie van 31 oktober 2019 (Pb EU L 279). De drempelbedragen gaan iets omlaag. Zo wordt het drempelbedrag voor opdrachten voor werken en concessieovereenkomsten verlaagd naar € 5.350.000,- en gaat het drempelbedrag voor opdrachten van decentrale overheden voor leveringen en diensten omlaag naar € 214.000,-. Deze nieuwe drempelbedragen gelden vanaf 1 januari 2020 en zijn, zoals gebruikelijk, vastgesteld voor een periode van twee jaar. De bedragen gelden dan ook tot en met 31 december 2021.

Wat verandert er?

De gewijzigde drempelbedragen zullen gelden van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021. De nieuwe drempelbedragen zijn voor:

 • Concessieovereenkomsten (richtlijn 2014/23/EU):
  • drempel voor concessieovereenkomsten voor (openbare) werken wordt € 5.350.000,- exclusief btw;
  • dit drempelbedrag geldt ook voor dienstencconcessies (art. 8 lid 1 richtlijn 2014/23/EU);
 • Klassieke sectoren (richtlijn 2014/24/EU):
  • de drempel voor werken wordt € 5.350.000,- exclusief btw;
  • de drempel voor leveringen en diensten voor centrale overheid wordt € 139.000,- exclusief btw;
  • de drempel voor leveringen en diensten voor decentrale overheid wordt € 214.000,- exclusief btw;
 • Speciale sectoren (richtlijn 2014/25/EU):
  • de drempel voor werken wordt € 5.350.000,- exclusief btw;
  • de drempel voor leveringen en diensten wordt € 428.000,- exclusief btw;
 • Defensie en veiligheid (richtlijn 2009/81/EU):
  • de drempel voor werken wordt € 5.350.000,- exclusief btw;
  • de drempel voor leveringen en diensten wordt € 428.000,- exclusief btw.