Over ons

Paul (G.P.A.) Peek

Inkoopprofessional en aanbestedingsspecialist

Ik ben gehuwd en vader van drie kinderen. Sinds 1990 zit ik in het inkoopvak. Ik ben een pragmatisch denker, sociaal vaardig, organisatiesensitief en een deskundig inkoopadviseur. Mijn stijl van leidinggeven is inspirerend en open, met een gezonde dosis humor.

In de eerste 10 jaar van mijn carrière heb ik gewerkt in de automotive sector. Binnen deze organisatie heb ik de fijne kneepjes van het inkoopvak geleerd, waarbij inkoop een belangrijke schakel was binnen het primaire proces.

Vanaf 2000 ben ik aan de slag gegaan als senior inkoper bij twee internationaal opererende bedrijven, waarvan 1 bedrijf beursgenoteerd. Ik heb hier tevens een leidinggevende functie vervuld.

In 2003 heb ik de overstap gemaakt van de private sector naar de publieke sector. Ik heb onder meer gewerkt bij het Ministerie van Justitie (DJI) als Hoofd Inkoop & Facilitair Beheer en als inkoopadviseur op het Hoofdkantoor van DJI in Den Haag. Ik heb me daar bezig gehouden met Europese aanbestedingen, contractmanagement en e-procurement.

Vanaf januari 2007 tot de zomer van 2008 heb ik gewerkt bij de Gemeente Wijdemeren in Hilversum. Hier heb ik inkoop lokaal op de kaart gezet en regionaal het inkoopsamenwerkingsverband Gooi & Vechtstreek (iSGV) mede vorm gegeven.

Begin 2008 ben ik voor mezelf begonnen als ZZP-er van inkoopadviesbureau Pro-Act Procurement Solutions. Binnen een halfjaar was de eerste opdracht via mijn nieuwe netwerk een feit.

In juli dat jaar ben ik gestart bij de gemeente Haarlemmermeer in Hoofddorp. Hier vervulde ik op interim-basis de functie van senior inkoper. Ik heb me daar o.m. bezig gehouden met Europese en nationale aanbestedingstrajecten. Ook heb ik meegewerkt aan het doorontwikkelen en professionaliseren van het inkoopteam.
Duurzaam inkopen beleid heb ik bij de gemeente geschreven en geïmplementeerd.

Vanaf begin 2010 heb ik twee opdrachten uitgevoerd: één bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken in Den Haag. De tweede opdracht was bij Paresto – CDC, de cateraar van het Ministerie van Defensie in Utrecht. Deze opdrachten heb ik in 2011 afgerond.

Vanaf oktober 2010 heb ik gewerkt bij de Provincie Noord-Holland om ze tijdelijk te ondersteunen. Ik heb hier de procesbegeleiding gedaan van het ICT pakket, diverse diensten Europees aanbesteed zoals inhuur ICT en Financieel, schoonmaak- en beveiligingsdiensten. Ook heb ik bij de provincie een concurrentiegerichte dialoog gedaan bij de aankoop van een softwarepakket. In 2012 heb ik de sector Verkeersmanagement begeleid bij diverse inkoopvraagstukken op het gebied van Dynamisch Verkeersmanagement. Deze tijdelijke opdracht werd uiteindelijk ruim 5 jaar.

In 2010 ben ik ook een samenwerking aangegaan met de firma BuildDesk (onderdeel van Rockwool Group) en heb ik samen met dit innovatieve bedrijf een Europese aanbesteding gedaan tussen 2011-2012 voor Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN). BuildDesk verliet in 2012 de Rockwool Group via een management buy-out.

Vanaf 1 januari 2013 heb ik gewerkt bij het Intern Dienstencentrum (IDC) van de gemeente Den Haag. Hier heb ik me voornamelijk bezighouden met diverse Europese aanbestedingstrajecten maar ook met de professionalisering van de inkoopafdeling. De gemeente had de ambitie om naar een SSC-concept over te stappen. In 2017 is de overstap van IDC inkoop gemaakt naar het Bedrijfsvoeringsexpertisecentrum (BEC), vallende onder de Bestuursdienst (BSD).

Van januari 2017 tot januari 2018 heb ik een jaar bij de Belastingdienst gewerkt als interim inkoopdomeinleider (IDL-er) en was ik o.m. verantwoordelijk voor het facilitaire domein en ook tijdelijk van het domein organisatie en personeel. Hier stuurde ik een team aan van inkopers, inkoopspecialisten, juristen en bedrijfseconomen.

Van februari 2018 tot en met december 2019 heb ik gewerkt bij het Openbaar Ministerie in de rol van senior inkoper. Bij DVOM heb ik me m.n. bezig gehouden met de portefeuille facilitair. Daarnaast heb ik ook diverse EU-aanbestedingen gedaan.

Vanaf half oktober 2019 ben ik gestart als senior inkoopadviseur bij het team Inkoopadvies van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in Den Haag. Voor de bestuurskern DGLM heb ik tijdelijk de rol vervult van accounthouder. Tevens heb ik de volgende EU-aanbestedingen uitgevoerd: Rijksbrede aanbestedingen Inhuur Juridische Capaciteit (Awb) en Financiële Adviesdiensten waaraan alle ministeries in Nederland deelnemen, maar ook de complexe EU-aanbesteding Advies- en Ingenieursdiensten, verdeeld over 5 percelen.

Naast mijn opdracht bij het ministerie ben ik begin januari 2021 gestart bij de gemeente Den Haag als projectleider voor de EU aanbesteding van Bedrijfskleding. Deze EU-aanbesteding is einde 2021 afgerond en per 1-1-2022 gecontracteerd. Momenteel begeleid ik de implementatie van deze nieuwe overeenkomsten.