Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat – IUC

Senior Inkoper / Adviseur

Oktober 2019 t/m heden

Tendermanagement / EU Tendering / Interim management

De volgende complexe EU-aanbestedingen uitgevoerd:

 • Rijksbrede EU-aanbesteding Financiële Adviesdiensten 2020-2024
  • Raamovereenkomsten voor 5 percelen zijn 1 december 2020 ingegaan
  • 24 raamcontractanten verdeeld over 5 percelen (5 per perceel m.u.v. perceel 4)
  • Alle ministeries van de Rijksoverheid nemen deel aan deze raamovereenkomst.
 • Rijksbrede EU-aanbesteding Inhuur Juridische Capaciteit – Bestuursrecht (Awb)
  • Raamovereenkomst voor 1 perceel is op 1 juli 2021 ingegaan
  • 7 raamcontractanten binnen de overeenkomst
  • Alle ministeries van de Rijksoverheid nemen deel aan deze raamovereenkomst
 • Ministerie IenW brede EU-aanbesteding Advies- en ingenieursdiensten (2)
  • Raamovereenkomsten voor 5 percelen zijn 1 januari 2022 ingegaan
  • 34 raamcontractanten verdeeld over 5 percelen (7 per perceel m.u.v. perceel 5)
  • Alle directoraten-generaal en diverse verzorgingsgebieden binnen het ministerie van Ien, maar ook RO van het ministerie van BZK nemen deel aan deze raamovereenkomst.

Jaarbericht FIB 2022 – Bedrijfsvoering IenW – Financiën en Integrale Bedrijfsvoering (FIB) met als onderwerp ‘Digitale toegankelijkheid een basisvoorwaarde voor een inclusieve organisatie’

Via de volgende link kom je in het jaarbericht FIB 2022